Maria i bullets

  • Født 1963 i Sanderum, Odense
  • Bosat på Tåsinge siden 1986
  • Mor siden 1987
  • Folkeskolelærer siden 1988
  • Swing/jazzsangerinde siden 1989
  • Forfatterdebut (roman) 2011
  • Farmor siden 2018
  • Astrologistuderende siden 2020